Annuitetsprogram

Annuitetsprogram

Annuitetsprogram

Beregner

ydelsen

et

lån

 
   
 
Vil du beregne den månedlige ydelse på et lån eller
vil du beregne, hvor meget du kan låne for en given ydelse pr. måned?
 
Jeg vil beregne: Ydelsen Lånebeløbet
 
 
 
Rentesats, pct. pr. år:  
Lånets løbetid, antal år:  
Antal terminer, betalinger pr. år:
 
Den månedlige ydelse bliver, kr.:
Den årlige bruttoydelse bliver, kr.:
Det første års ydelse efter skat bliver, kr.:
 
Lånebeløb der skal forrentes og afdrages, kr.:
 
 Amortiseringsplan
 
         Afdrag, kr.       Rente, kr.   Restgæld, ultimo, kr.
År 1      
År 2      
År 3      
År 4      
År 5      
År 6      
År 7      
År 8      
År 9      
År 10      
År 11      
År 12      
År 13      
År 14      
År 15      
År 16      
År 17      
År 18      
År 19      
År 20      
År 21      
År 22      
År 23      
År 24      
År 25      
År 26      
År 27      
År 28      
År 29      
År 30      
 
 Hans Mølgaard Christensen © 2006