www.skatlet.dk
 
  

Talmosaik

 

Læg alle brikker i nummerorden på kortest mulig tid med færrest mulige træk ...

 

  Spillevejledning:

  1. Vælg et spilleniveau (3 til 10).
  2. Spillepladen har brikker med numre på. Der er også et enkelt frit felt, som kan anvendes til at flytte brikkerne.
  3. Spillet går ud på at ordne brikker i nummerorden ved at anvende pladsen i det frie felt til at flytte brikkerne frem/tilbage eller op/ned.
  4. Tryk på "Start spillet". Der startes samtidigt et ur.
  5. Flyt en brik i en række ved at klikke på den. En brik kan kun flyttes, hvis det frie felt er i den samme række eller kolonne.
  6. Du kan flytte flere brikker ad gangen (i den samme række eller kolonne som det frie felt) ved at klikke på den fjerneste brik, som du vil flytte.

Vælg niveau: